Kontakt:
Historia Szkoły:
Dokumentacja:

Program Wychowawczy
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Okole
na lata 2005/2006 - 2009/2010Program skierowany do uczniów szkoły podstawowej,
nauczycieli, wychowawców i rodziców.Opracował:
Zespół Wychowawczy Szkoły pod kierunkiem dyrektora PSP w Okole mgr Alicji Chodały:
 • mgr Barbara Lichota,
 • mgr Joanna Grabska,
 • Aneta Zwolińska,

 1. Podstawowe akty prawne
 2. Misja szkoły
 3. Wizja nowoczesnej szkoły
 4. Sylwetka absolwenta
 5. Zadania szkoły
 6. "Wychowawca, nauczyciel jest autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla wychowanka"
 7. Metody i sposoby działania
 8. Środki wychowawcze
 9. Ewaluacja szkolnego programu wychowania

Powrót   

Nasze Sukcesy
Dodatkowe zajecia edukacyjne