Kontakt:
Historia Szkoły:
Dokumentacja:

Koła językoweOgólnym celem tych zajęć jest promowanie języków obcych. Budzenie zainteresowania dzieci nauką nowych języków jak i uświadomienie ważności bycia otwartym na kraje obce to jedne z głównych priorytetów.Koło języka angielskiego


Zajęcia nadobowiązkowe z języka angielskiego prowadzone są przez Anetę Kocjan. Odbywają się raz w tygodniu w klasie III. Poprzez różnego rodzaju zabawy językowe uczestnicy Koła pogłębiają swoje umiejętności zarówno w zakresie pisania, mówienia, słuchania jak i czytania. Zapoznawani są z kulturą Wielkiej Brytanii, zwyczajami jak i tradycją. Uczestnicy zajęć przygotowują tematyczną gazetkę języka angielskiego.

  

Powrót   

Nasze Sukcesy
Dodatkowe zajecia edukacyjne