Kontakt:
Historia Szkoły:
Dokumentacja:

JUBILEUSZ 80-LECIA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OKOLE GMINA BAŁTÓW
OPRACOWAŁA: MGR MARZENNA BARAŃSKA-SERAFINOKÓŁ 2005
   Część I
   Bałtowskie krajobrazy.
   My w gminie.
   Część II
   Rys historyczny szkoły.
   Szkoła dziś i jutro.Nasze Sukcesy
Dodatkowe zajecia edukacyjne